Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βούρκον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το κλούβιο (αβγό). 2. τα έλη.