Παναγία Σφαλαντζιώτισσα, Λεμεσός

Image

Το μικρό μοναστήρι της Παναγίας Σφαλαντζ'ιώτισσας βρίσκεται περί τα 5 χιλιόμετρα βόρεια του προαστίου Άγιος Αθανάσιος της Λεμεσού. Είναι άγνωστος ο χρόνος ίδρυσής του, όπως άγνωστη είναι και η ιστορία του μικρού αυτού μοναστηριού. Γνωρίζουμε όμως ότι υφίστατο κατά τον 18ο αιώνα, αφού περιέχεται στον κατάλογο των μοναστηριών που παραθέτει στην Ἱστορία του ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Βενετία, 1788). Επίσης, στον Κώδικα Α’ της επισκοπής Κιτίου (σ. 10), με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 1727, γίνεται αναφορά και στον τότε ηγούμενο της Σφαλαντζ'ιώτισσας τόν παπᾶ κύρ Γεράσιμον. Ο παπά Γεράσιμος είναι ο μόνος γνωστός ηγούμενος του μοναστηριού αυτού, το οποίο δεν αναφέρει ο Βασίλειος Μπάρσκυ. Τόσο ο G. Jeffery (1918) όσο και ο R. Gunnis (1936) αναφέρουν το μοναστήρι, γράφοντας και οι δύο ότι δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Ο δεύτερος σημειώνει και την ύπαρξη φορητής εικόνας της Παναγίας Σφαλαντζ'ιώτισσας, που όμως μεταφέρθηκε στη μητρόπολη της Λεμεσού.

 

Επιστεύετο ότι η εικόνα αυτή ήταν θαυματουργή, κι ότι είχε τη δύναμη να θεραπεύει τα κεντρίσματα από το σφαλάντζ'ιν, έντομο του οποίου το τσίμπημα είναι οδυνηρότατο και μπορεί να επιφέρει ακόμη και τον θάνατο (βλέπε λήμμα σφαλάντζ'ιν). Γι’ αυτό, εξάλλου, και η Παναγία φέρει εδώ το επίθετο Σφαλαντζ'ιώτισσα, που απετέλεσε και ονομασία του μοναστηριού.

 

Το μοναστήρι συντηρήθηκε, ενώ κτίστηκαν και νέα μοναστηριακά οικοδομήματα και επαναλειτούργησε ως γυναικείο από το 1976. Το 2007 διαβιούσαν σ’ αυτό 18 μοναχές.

Φώτο Γκάλερι

Image