Τζιουστινιάνι Λορέντζο Lorenzo Giustiniani

Ανώτατος Βενετός αξιωματούχος στην Κύπρο κατά το 1507-1508 (περίοδος Βενετοκρατίας). Ο Λορέντζο Τζιουστινιάνι υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente), διορισμένος από τη Βενετία, δηλαδή κυβερνήτης της Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία.