Οθωμανοκρατία

Κύπρος 1571-1878 υπό τον έλεγχο των Οθωμανών

Image

Mε τον όρο Οθωμανοκρατία εννοούμε την περίοδο εκείνη των τριών αιώνων της ιστορίας της Κύπρου κατά την οποία το νησί κατεχόταν από τους Οθωμανούς Τούρκους. Δηλαδή από το 1570/71 (οπότε η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς (κι αφαιρέθηκε από τους Βενετούς) μέχρι το 1878 (οπότε εκχωρήθηκε από την Υψηλή Πύλη στη Μεγάλη Βρετανία). Συνεπώς η Οθωμανοκρατία (που λανθασμένα ονομάζεται Τουρκοκρατία) είναι η περίοδος μεταξύ της Βενετοκρατίας και της Αγγλοκρατίας.

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Κύπρος είχε τους πιο κάτω Τούρκους Κυβερνήτες 

 

Οθωμανοί Μπεηλερμπέηδες 
1570 - 1571                Lala Mustafa Pasha                 (b. c.1500 – d. 1580)
1571                       Muzzafar Pasha
1571 - 1572                Sinan Pasha (1st time)
1572                       Mehmed Pasha (1st time)
1573                       Suleyman Pasha
1578                       Arab Ahmed Pasha
1580                       Mehmed Pasha (2nd time)
1580 - 1581                Mustafa Pasha
1581 - 1582                Sinan Pasha (2nd time)
1594                       Ramazan Pasha
1594 - 1595                Murad Pasha
1598 - 1599                Frenk Cafer Pasha bin Abdul Mennan
1603                       Said Ahmed Pasha
1607                       Lonkazade Mustafa Pasha
1608                       Cafer Pasha
1610                       Dilaver Pasha
1613 - 1615                Ali Pasha
1628                       Said Mehmed Pasha
1628 - 1629                Mustafa Pasha
1633 - 1634                Cafer Pasha
1635 - 1636                Ali Pasha
1638                       Ahmed Pasha
1643                       Zülfikar Pasha
1644                       Halil Pasha
1647                       Hasan Pasha
1648                       Shaban Pasha
1650                       Ahmed Pasha
1655                       Ahmed Pasha
1655                       Mustafa pasha
1656                       Mehmed Pasha
1665                       Ibrahim Pasha
af.1665                    Derzi Ibrahim Pasha
af.1665                    Abd al-Kadr Pasha
Μουτεσελιμης 
1670 - 16..                ....
1676                       Mortassa Ibrahim Pasha
c.1685                     Baba Hasan Pasha
1680s                      Boyacıoğlu Mehmed Agha
                             (in rebellion)
168. - 168.                Bosnak Ahmed Pasha?
168. - 168.                Çelak Ahmed Pasha?
1688 - 1689                Destari Mehmed Pasha
1689 - 1690                Halebli Ahmed Pasha
1690 - 1691                Kinci Ali Pasha
1691 - 1691/92             Sürmli Ali Pasha
1691/92 - 1692             Sarikçi Mustafa
1692 - 1693                Mehmed Pasha
1693                       Kalaylikoz Ahmed
1693 - 1694                Kandilci Huseyin Pasha
1694 - 169.                Bosnak Huseyin Pasha
1696 - 1697                Bahri Mehmed Pasha
1697 - 1698                Esir Mustafa Pasha
1698 - 1699                Midillini Ismail Pasha
1699 - 1700                Seyyid Ahmed Pasha
                             (or Vezir Suleyman Pasha)
1701 - 1702                Serkis Osman Pasha
1702                       Mustafa Bey
1702 - 1703                Osman Pasha
1703 - 1704                Devrikli Ibrahim Pasha
Muhassıl
1704                       Rami Mehmed Pasha                  (b. 1654 - d. 1706)
Oct 1704 - Jan 1705        Kethuda Ismail Pasha
1705                       Ibrahim Pasha  
1708 - 1709                Mustafa Pasha
1709                       Ahmed Pasha
1709 - 1710                Yusuf Pasha
1711 - 1712                Ali Pasha
1712 - 1713                Yusuf Pasha
1713 - 1714                Davud pasha
1714 - 1715                VezirMehmed Pasha
1716 - 1718                Köprülüzade Damad Numan Pasha      (b. 1670 - d. 1719)
1719 - 1720                Halil Agha
1722                       Haci Ahmed Agha
1730                       Mehmed Agha
1734 - 1735                Ismail Agha
1739                       Hasan Agha
1741 - 1744                Assen Agha

Βαλής 
Dec 1745 - Sep/Oct 1746    Boynuegri Abdullah Pasha
1746 - 1748                Ebubekir Pasha                     (b. 1670 - d. 1757/58)
1748                       Hasan Pasha
Μουχασίλης 
1748 - 1740                Abdallah Pasha

1750 - 1758                ....
1758 - 1764                Çil Osman Agha                    (d. 1764)
1765 - Aug 1766            Ahmet Bey

1766 - 1767                Süleyman Baki
1767 - 1770                Kasim (2nd time)
1770 - 1772                Haci Omer

1772 - 1773                Haci Ismail
1773 - 1775                Sadik Pasha
1775 - 1777                Es-Seyyid Omer
1777 - 1783
                Süleyman Abdülbaki Agha
1783 - 1785                Haci Ismali Huseyin
1786 - 1791                Mehmed Kaptan
1791 - 1797                Haci Osman
1797 - 1799                Mustafa
1799                       Seyit Ahmed
1799                       S
üleyman
1799                       Osman Agha
1799 - 1800                Azmizade Yusuf Pasha
1800 - 1804                Mehmet Pasha
1804 - 1805                Seyit

1805 - 1809                Ahmet Pasha
1809                       Haci H
üseyin
1809 - 1810                Mehmet Agha
1810 – 1815                Ahmed Pasha

1815 - 1819                Seid Mehmed Emin 
1819 - 1822                Ahmed Pasha
1822 - 1825              Kücük Mehmed Silahser
Αιγύπτιοι Διοικητές 
18 Apr 1822 - 1825         Salih Bey

1825 - 182.                Mehmed Bey
Μουχασίληδες 
1825 - 1827                Haci Mehmed Agha

1827 - 1830                Ali Ruhi 
1830 - 18 Dec 1831         Ali Said                           (d. 1831)
Jan 1832 - 1833?           Mehmed Es'ad Bey
Mar 1833 – 1837            Haci Said Mehmed Agha 
1837 - Dec 1837            Husrev Pasha 
1838 – Mar 1839            Osman Pasha (1st time)
Mütesarrifs
Mar 1839 – Jul 1840        Hasan Pasha (1st time)

25 Jul 1840 - 1840        Osman Pasha (2nd time)
Oct 1840 - Oct 1841        Mehmed Tal'at 
Oct 1841 - May 1842        Said Mehmed
17 May 1842 - 1843         Aziz Pasha
bf.Mar 1843 - Feb 1845     Ibrahim Edhem Pasha (1st time) 
Feb 1845 - Jun/Jul 1845    Haci Mesrur Agha
Jul? 1845 - 1846           Haci Derbaz Agha
1846 – Sep 1847            Hasan Pasha (2nd time)
Sep 1847 – 1848            Ismail Adil Pasha
1848 -  2 Aug 1850         Abdul Latif
 3 Aug 1850 - 1851         Hasan Hafuz (Haftuz Pasha?)
1851 - May 1853            Ibrahim Edhem Pasha (2nd time) 
May 1853 - 1854            Mehmed Sherif Pasha
Sep 1854 - 1855            Cemaleddin Mehmed Pasha
1855 - 1856                Osman Sherif Pasha
1856 - 1857                Kani Pasha
Nov 1857 - 1859            Ishak Pasha
1859 - 1861                Mehmed Khairullah Pasha
Καιμακκάμης 
1861 - Mar 1862            Mehmed Khairullah Pasha
Mar 1862 - Apr 1862        Kibrisli Mehmed Kamil Pasha        (b. 1832 - d. 1913)

                             (1st time) (acting) 
Apr 1862 - 1863            Ziya Pasha
1863                       Tevfik Pasha
Apr 1863 - Oct 1864        Mehmed Halet Pasha (1st time)      (d. 1879)
Oct 1864 - Nov 1864        Kibrisli Mehmed Kamil Pasha        (s.a.)
                             (2nd time) (acting) 
Nov 1864 - 1865            Taiyib Pasha 
1865 - 1866                Ahmed Latif
Feb 1866 - Jun 1868        Taiyib Pasha (2nd time)
1867 – 1868                Mehmed Halet Pasha (4th time)      (s.a.)
Mütesarrif
1868 - Oct 1871            Kücük Mehmed Said Pasha            (b. 1838 - d. 1914)

Καιμακκάμης 
Oct 1871 – 1872            Aziz Pasha (1st time)

May 1872 – Oct 1873        Mehmed Veis Pasha (1st time)
1873 – Dec 1873            Essad Pasha                        (d. 1876)
Dec 1873 - Feb 1874        Ibrahim Pasha
Feb 1874 – Dec 1874        Mehmed Nasif Pasha
Dec 1874 - 1876            Aziz Pasha (2nd time)
1876 - 1877              Mehmed Veis Pasha (2nd time)
1877 - 1878                Ahmed Bessim Pasha
1878                      Sami Pasha

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image