Υδατοπρομήθειας Επιτροπές

Οι Επιτροπές Υδατοπρομήθειας χειρίζονταν το θέμα της υδατοπρομήθειας στα χωριά, μέχρι το 1999, οπότε καταργήθηκαν και την ευθύνη για την υδατοπρομήθεια ανέλαβαν τα Κοινοτικά Συμβούλια.