Φιλάων

Image

Ιστορικό πρόσωπο της αρχαίας Κύπρου. Ο Φιλάων, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ήταν γιος του βασιλιά της κυπριακής Σαλαμίνος Χέρσιος και αδελφός του Γόργου* και του Ονήσιλου*. Κατά τον ίδιο ιστορικό, ο Φιλάων αιχμαλωτίστηκε, το 480 π.Χ., από τον ελληνικό στόλο, κατά τη διάρκεια των γεγονότων που σχετίζονται με τη ναυμαχία της Σαλαμίνος. Όπως είναι γνωστό, κυπριακές ναυτικές δυνάμεις είχαν πάρει μέρος, ενισχύοντας τις περσικές, στην εκστρατεία του Ξέρση κατά της Ελλάδος που έληξε άδοξα, ιδίως μετά τον ελληνικό θρίαμβο στη ναυμαχία της Σαλαμίνος.