Ακάιν

Image

Ο σιδερένιος ή ξύλινος κρίκος στα άκρα του αρότρου, μέσα από τον οποίο περνά το σταβάριν για να το συνδέσει με τον ζυγό. Λέγεται και κουλούριν και μέσαβος. Η λέξη προέρχεται ίσως από την αρχ. ἀκά= στρογγυλότητα.