Χρυσοχούς Αρδευτικό Έργο

Image

Κύριος σκοπός του Αρδευτικού Έργου Χρυσοχούς είναι η αξιοποίηση της ροής των ποταμών που πηγάζουν από τη βορειοδυτική πλευρά της οροσειράς του Τροόδους και την άρδευση 3.100 εκταρίων της κοιλάδας Χρυσοχούς και της γειτονικής παραλιακής πεδιάδας.

 

Λόγω της φύσης, της έκτασης και της σύνθεσής του το έργο χωρίστηκε σε δύο φάσεις.

 

Η πρώτη φάση συμπληρώθηκε κατά την περίοδο 1984-1988 και περιλάμβανε την κατασκευή του φράγματος Ευρέτου, χωρητικότητας 25.000.000 κ.μ., πάνω στον ποταμό της Χρυσοχούς, χωμάτινων δεξαμενών, αγωγών μεταφοράς και διανομής, αρδευτικών δικτύων, καθώς και ανορύξεις γεωτρήσεων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των υπόγειων νερών της κοιλάδας Χρυσοχούς. Από την πρώτη φάση του σχεδίου αρδεύονται 2.000 εκτάρια, με βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, κατά μήκος της κοιλάδας Χρυσοχούς.

 

Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε, με τη συμπλήρωση του εκτροπικού αγωγού Γιαλιάς. H επέκταση του κεντρικού αγωγού μέχρι το φράγμα Πωμού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου, καθώς επίσης και η επέκταση της αρδευόμενης περιοχής κατά 1.100 εκτάρια κατά μήκος της παραλίας, από την Αργάκα μέχρι τον Πωμό έχουν επίσης ολοκληρωθεί.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image