Βιομηχανία

Κατανομή βιομηχανίας στον κυπριακό χώρο

Image

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1972

1976

1980

1982

1972

1976

1980

1982

Λευκωσία

2.505

2.307

2.757

2.681

15.504

14.029

18.904

21.715

Αμμόχωστος

1.168

129

224

221

4.813

334

688

749

Λάρνακα

556

707

919

903

2.238

3.285

5.644

6.010

Λεμεσός

1.034

1.250

1.525

1.501

6.001

7.650

10.994

11.132

Πάφος

362

465

466

444

885

1.004

1.665

1.479

ΟΛΙΚΟ

5.625

4.858

5.891

5.750

29.441

26.302

37.895

41.085

Πηγή: Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών.

 

1. Βιομηχανικές περιοχές: Στο δεύτερο Πενταετές Σχέδιο (1967 - 1971) χαράχθηκε η πολιτική που αφορά το θεσμό των βιομηχανικών περιοχών στην Κύπρο. Οι βιομηχανικές περιοχές κατέστησαν αναγκαίες λόγω κυρίως της ψηλής τιμής των αστικών οικοπέδων, της έλλειψης κατάλληλης γης για εγκατάσταση βιομηχανιών, του διάσπαρτου χαρακτήρα των βιομηχανικών μονάδων, του πολύ ψηλού κόστους παραγωγής, της απουσίας συγχρόνων διευκολύνσεων και της παρουσίας βιομηχανικών μονάδων μέσα στον οικιστικό χώρο με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα.

 

Με τη δημιουργία βιομηχανικών περιοχών επιτυγχάνεται ο εντοπισμός του δευτερογενούς αυτού τομέα της οικονομίας σε καθορισμένους χώρους. Εξάλλου, η απόκτηση της αναγκαίας έκτασης γης γίνεται από την κυβέρνηση, η οποία και κατασκευάζει τα απαιτούμενα έργα υποδομής μαζί με τις αναγκαίες διευκολύνσεις. Ο χώρος τελικά προσφέρεται στους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες σε χαμηλό ενοίκιο. Έχουν μέχρι τώρα δημιουργηθεί βιομηχανικές περιοχές στη Λευκωσία (Μια Μηλιά, Στρόβολος), Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αμμόχωστο, Άγιο Αθανάσιο (Λεμεσού), Φρέναρος. (Οι βιομηχανικές περιοχές Λευκωσίας [Μια Μηλιά] και Αμμοχώστου βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού). Δημιουργείται τώρα (1985) μια ακόμη βιομηχανική περιοχή, κοντά στο χωριό Εργάτες (επαρχία Λευκωσίας).

 

2. Βιομηχανικές ζώνες: Οι βιομηχανικές ζώνες που αποτελούν μέτρο γενικής χωροταξικής πολιτικής, καθορίστηκαν σε χώρους όπου υπάρχουν οι δυνατότητες για συγκεντρωμένη βιομηχανική ανάπτυξη. Ο καθορισμός βιομηχανικών ζωνών εξυπηρετεί διπλό σκοπό. Από τη μια πλευρά συγκεντρώνονται οι βιομηχανικές μονάδες σε προκαθορισμένες περιοχές όπου λαμβάνονται μέτρα για οργανωμένη παροχή κοινών υπηρεσιών υποδομής, ενώ από την άλλη επιτυγχάνεται διαχωρισμός της βιομηχανίας από τον κατοικήσιμο χώρο και τις τουριστικές, αρχαιολογικές και αγροτικές περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η έγκατα στάση βιομηχανικών μονάδων.

 

Στις βιομηχανικές ζώνες περιλαμβάνονται και οι ζώνες οχληρής βιομηχανίας, όπως είναι οι οχληρές βιομηχανικές ζώνες Γεριού -Δαλιού, Αραδίππου, Μονής, κλπ.

 

Αν και οι βιομηχανικές ζώνες στο σύνολο δεν μπορούν να έχουν την έκταση, τη ρυμοτομία, την υποδομή και τις διευκο λύνσεις των βιομηχανικών περιοχών, ωστόσο τα σχέδια δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών συνεχώς βελτιώνονται.

 

Οι βιομηχανικές ζώνες στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου βρίσκονται σήμερα στους ακόλουθους χώρους:

 

  1. α) ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Λατσιά (3), Λακατάμια, Κοκκινοτριμιθιά, Έγκωμη, Παλλουριώτισσα, Τσέρι, Γέρι - Δάλι, Δάλι.
  2.  ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: Λεμεσός, Άγιος Αθανάσιος, Μονή.
  3.  ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: Αραδίππου, λιμάνι - διυλιστήριο Λάρνακας, Λάρνακα (2).
  4.  ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: Πάφος - Κονιά, Ανατολικό, Πόλη (2).
  5.  ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Δερύνεια (2), Παραλίμνι (2), Σωτήρα, Φρέναρος (2), Αυγόρου.

 

Οι βιομηχανικές ζώνες στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού βρίσκονται στις πιο κάτω περιοχές:

α) Γιαλούσα (καπνοβιομηχανική ζώνη) β) Έγκωμη (Αμμοχώστου) γ) Άγιος Ιωάννης (Αμμοχώστου) δ) Οδός Λάρνακας (Αμμόχωστος) ε) Δερύνεια (νεκρή ζώνη)

 

3. Ελεύθερη βιομηχανική περιοχή/ /ζώνη Λάρνακας: Από νωρίς προγραμματίστηκε η ίδρυση της ελεύθερης βιομηχανικής περιοχής / ζώνης Λάρνακας. Πρόσφατα συμπληρώθηκαν σ' αυτήν τα κατασκευαστικά έργα και εγκρίθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί που διέπουν τη διοίκηση και λειτουργία της. Επίσης καθορίστηκαν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή των βιομηχανιών που θα εγκατασταθούν σ' αυτήν.

 

4. Τα κυριότερα βιομηχανικά κέντρα:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

α) Λευκωσία (πόλη): Το 1982 υπήρχαν 144 είδη βιομηχανιών μ' ένα σύνολο 583 βιομηχανικών μονάδων, που περιελάμβαναν όλα σχεδόν τα είδη των βιομηχανιών που υπάρχουν στην Κύπρο όπως είναι: είδη διατροφής, ποτών, καπνού, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων και ειδών επίπλωσης, ειδών χάρτη και εκτυπώσεων. Επίσης, βιομηχανίες χημικών προϊόντων, ελαστικών, πλαστικών ειδών, μη μεταλλικών ορυκτών, προϊόντων μετάλλου, μη ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών, ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών, κατασκευής μεταφορικών μέσων, καθώς και ποικίλες άλλες βιομηχανίες εκτός από τις υπηρεσίες επιδιορθώσεων.

 

β) Στρόβολος: Το 1982 υπήρχαν 75 είδη βιομηχανίας μ" ένα σύνολο 167 βιομηχανικών μονάδων: Είδη διατροφής, ποτών, υφαντών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη και εκτυπώσεων, βιομηχανίες χημικών ειδών, προϊόντων από ελαστικό, μη μεταλλικών ορυκτών, προϊόντων μετάλλου, ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, κατασκευής μεταφορικών μέσων καθώς και μικρές άλλες βιομηχανίες.

 

γ) Έγκωμη: Βρίσκονται βιομηχανίες ειδών διατροφής, ποτών, καπνού, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη, εκτυπώσεων, χημικών προϊόντων, ελαστικού, μετάλλων, κατασκευής μεταφορικών μέσων, μη μεταλλικών ορυκτών, μηχανών και συσκευών εκτός ηλεκτρικών, καθώς και μικρές άλλες βιομηχανίες.

 

δ) Άγιος Δομέτιος: Υπάρχουν 31 είδη βιομηχανίας όπως είναι τα είδη διατροφής, ποτών, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη, χημικών προϊόντων, μετάλλου, μη ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών.

 

ε) Παλλουριώτισσα: Οι κυριότερες βιομηχανίες είναι των ειδών διατροφής, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη, χημικών προϊόντων, ελαστικού, μη μεταλλικών ορυκτών, μετάλλου, ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών.

 

στ) Αγλαντζια: Οι κυριότερες βιομηχανίες του προαστίου αυτού είναι εκείνες των ειδών διατροφής, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη, εκτυπώσεων, πλαστικών ειδών, υαλουργίας, μετάλλου και μη μεταλλικών ορυκτών.

 

ζ) Λατσιά: Έχουν συγκεντρωθεί 36 είδη βιομηχανίας, οι κυριότερες των οποίων είναι τα είδη διατροφής, ποτών, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη, εκτυπώσεων, χημικών ειδών, ελαστικού, πλαστικών ειδών, μη μεταλλικών ορυκτών, μετάλλου και μη ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών.

 

η) Πάνω και Κάτω Λακατάμια: Είδη διατροφής, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χημικών προϊόντων, ελαστικού, πλαστικών ειδών, μετάλλου, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών.

 

θ) Άλλα χωριά της Λευκωσίας: Οι βιομηχανίες στα υπόλοιπα χωριά της Λευκωσίας έχουν ως ακολούθως:

 

Ακάκι: Ζωοτροφές και πτηνοτροφές, είδη πλεκτικής, ξυλουργεία, έπιπλα, μωσαϊκά, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων.

 

Κοκκινοτριμιθιά: Αλλαντοποιία, είδη πλεκτικής, ραπτική ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, τσάντες, υποδηματοποιία, δασικές βιομηχανίες, έπιπλα, σπίρτα, μωσαϊκά.

 

Κάτω Δευτέρα: Έπιπλα, μεταλλικά πορτοπαράθυρα.

 

Πέρα Χωριό Νήσου: Παιδικές ενδυμασίες, ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, ξυλουργεία, πριονιστήρια, έπιπλα, ατσαλόμαλλο.

 

Αστρομερίτης: Ραπτική ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, ξυλουργεία.

 

Δάλι: Ζυθοποιία, εμφιάλωση μεταλλικού νερού, ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, ξυλουργεία, έπιπλα, κατασκευή τούβλων και κεραμικών, τσιμεντόλιθοι και τσιμεντοσωλήνες, μεταλλικά δοχεία, χρυσοχοΐα και αργυροχοΐα, παστερίωση και εμφιάλωση γάλακτος.

 

Αλάμπρα: Ξυλουργεία, έπιπλα, πλαστικά δοχεία και φιάλες.

 

Μουτουλλάς: Κιβωτιοποιία και βαρελοποιία, πριονιστήρια.

 

Πεδουλάς: Αλλαντοποιία.

 

Παλαιομέτοχο: Είδη πλεκτικής.

 

Αναλύοντας: Έπιπλα.

 

Νήσου: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, κατασκευή μεταλλικών κλινών.

 

Κλήρου: Μακαρονοποιία.

 

Κακοπετριά: Αλλαντοποιία, ξύλινα έπιπλα.

 

Γαλάτα: Αρτοποιία.

 

Λυθροδόντας: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων.

 

Τσέρι: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, εργαστήρια επιδιόρθωσης ηλεκτρικών ειδών.

 

Μάμμαρι: Δερμάτινα είδη.

 

Κάμπος: Πριονιστήρια, κιβωτιοποιία - βαρελοποιία, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων.

 

Ευρύχου: Πριονιστήρια.

 

Αρεδιού: Έπιπλα, ξυλουργεία.

 

Περιστερώνα: Αρτοποιία.

 

Ανάγυια: Υποκαμισοποιία.

 

Καννάβια: Τσάντες.

 

Γερόλακκος: Αλλαντοποιία.

 

Ψημολόφου: Φυσίγγια κυνηγίου.

 

Αγία Βαρβάρα: Κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών.

 

Εργάτες: Βαλίτσες.

 

Άγιος Θεόδωρος Σολέας: Κατασκευή τούβλων και κεραμικών.

 

Γέρι: Ζωοτροφές και πτηνοτροφές.

 

Κάτω Μονή: Επεξεργασία γύψου.

 

Αλάμπρα: Ξύλινα έπιπλα. Μαλούντα: Ξύλινα έπιπλα.

 

Άγιοι Τριμιθιάς: Μεταλλικά πορτοπαράθυρα.

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

α) Λεμεσός (πόλη): Είναι σχετικά μεγάλο βιομηχανικό κέντρο, όπως και η Λευκωσία (πόλη), με 130 είδη βιομηχανιών και 518 βιομηχανικές μονάδες. Οι κυριότερες βιομηχανίες της Λεμεσού σχετίζονται με είδη διατροφής, ποτών, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασία δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, ξύλου και φελλού, επίπλων, χάρτη και εκτυπώσεων. Επίσης στη Λεμεσό αναπτύχθηκαν βιομηχανίες χημικών ειδών, ελαστικού, πλαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών, μετάλλου, ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών, μεταφορικών μέσων και ποικίλων άλλων ειδών.

 

β) Ύψωνας: Αναπτύχθηκαν η αλλαντοποιία, η τυροκομία, βιομηχανίες υφασμάτων, επίπλων, ελαστικού και συρματουργίας. Επίσης στον Ύψωνα βρίσκονται πριονιστήρια, κατασκευάζονται τσιμεντόλιθοι και τσιμεντοσωλήνες, ψυγεία και αναπτύχθηκε η βιομηχανία μετάλλου και επινικέλλωσης.

 

γ) Ασώματος: Βιομηχανία μωσαϊκών και συσκευασία φρούτων, λαχανικών και χυμών.

 

δ) Ζακάκι: Έπιπλα, ξυλουργεία, ποτοποιία, επεξεργασία γύψου και συσκευασία φρούτων, λαχανικών και χυμών.

 

ε) Βιομηχανίες στα χωριά της Λεμεσού:

Πισσούρι: Αρτοποιία.

 

Πελέντρι: Ραπτική ανδρικών ενδυμάτων.

 

Μέσα Γειτονιά: Κλωστήρια, λοιπά είδη πλεκτικής, ραπτική ανδρικών ενδυμάτων, παιδικές ενδυμασίες, ζαχαροπλαστική.

 

Άγιος Αθανάσιος: Μακαρονοποιία, λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής, ζαχαροπλαστική, ποτοποιία, κεντήματα, υποκαμισοποιία, ραπτική εσωρούχων, βαλίτσες, ξυλουργεία, χημικές βιομηχανίες, μωσαϊκά, μεταλλικά έπιπλα και σκεύη, φωτεινές επιγραφές, ηλεκτρικά είδη, κατασκευή σκαφών και λέμβων, κουμπιά.

 

Κυπερούντα: Είδη πλεκτικής.

 

Πάνω Πολεμίδια: Ραπτική δερματίνων ειδών.

 

Επισκοπή: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, ξύλινα έπιπλα.

 

Κάτω Πολεμίδια: Παιδικές ενδυμασίες, ξυλουργεία, αγγειοπλαστική, παιγνίδια, βιομηχανίες ελαιοχρωμάτων, βερνικοχρωμάτων, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων.

 

Μονή: Τσιμεντοποιία και είδη από αμιαντοτσιμέντο.

 

Κολόσσι: Ελαιουργία.

 

Ανώγυρα: Επεξεργασία χαρουπιών.

 

Καλό Χωριό: Οινοποιία.

 

Πάνω Πλάτρες: Αεριούχα ποτά και ποτά από χυμούς.

 

Αγρός: Ροδόσταγμα, παιδικά ενδύματα και αλλαντοποιία.

 

Μουταγιάκα: Επεξεργασία ασβέστη.

 

Ερήμη: Ξυλουργεία.

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

α) Λάρνακα (πόλη): Βρίσκονται 94 είδη βιομηχανιών μ' ένα σύνολο 255 βιομηχανικών μονάδων, που αφορούν είδη διατροφής, ποτών, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, επεξεργασίας δερμάτων και γουναρικών, υποδημάτων, επίπλων, χάρτη, εκτυπώσεων και χημικών προϊόντων. Επίσης στη Λάρνακα βρίσκονται τα διυλιστήρια πετρελαιοειδών, βιομηχανίες ελαστικού, πλαστικών ειδών, μετάλλου, μη μεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών, κατασκευής μεταφορικών μέσων καθώς και ποικίλες άλλες βιομηχανίες.

 

β) Χωριά επαρχίας Λάρνακας:

Αραδίππου: Στην Αραδίππου αναπτύχθηκαν οι βιομηχανίες της αλλαντοποιίας, τυροκομίας, αρτοποιίας, ραπτικής γυναικείων ενδυμάτων, ειδών πλεκτικής, ξυλουργεία, χρυσοχοΐας αργυροχοΐας, κατασκευής εργαλείων, καθώς και η βιομηχανία μωσαϊκών.

 

Ξυλοφάγου: Τυροκομία, ξυλουργεία, αμαξώματα αυτοκινήτων, εργαστήρια επισκευής ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων.

 

Δρομολαξιά: Τυροκομία και κατασκευή γιαουρτιού.

 

Αθηένου: Τυροκομία, αρτοποιία, αλευροποιία, ραπτική ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, ραπτική εσωρούχων, παιδικές ενδυμασίες, ξύλινα έπιπλα, επεξεργασία γύψου.

 

Κοφίνου: Παρασκευή γιαουρτιού.

 

Σκαρίνου: Παρασκευή γιαουρτιού.

 

Ζύγι: Επεξεργασία χαρουπιών.

 

Λειβάδια: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, χρυσοχοΐα - αργυρό-χοΐα, κατασκευή στρωμάτων και Εφαπλωμάτων, ξυλουργεία και βιομηχανία ζωοτροφών - πτηνοτρόφων.

 

Μενεού: Επεξεργασία φύλλων καπνού.

 

Κόρνος: Επεξεργασία φύλλων καπνού, αγγειοπλαστική.

 

Καλό Χωριό: Κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών, ραπτική ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων.

 

Περβόλια: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων.

 

Αγκλεισίδες: Ξυλουργεία.

 

Τερσεφάνου: Ξυλουργεία.

 

Ορμίδια: Ξυλουργεία, κατασκευή καρεκλών και άλλων καθισμάτων, μωσαϊκά, μεταλλικά πορτοπαράθυρα.

 

Ξυλοτύμπου: Μεταλλικά πορτοπαράθυρα, τσιμεντόλιθοι και τσιμεντοσωλήνες, ξύλινα έπιπλα και ξυλουργεία.

 

Τρούλλοι: Επεξεργασία φαιοχώματος.

 

Πάνω Λεύκαρα: Χρυσοχοΐα - αργυροχοΐα, κεντηματοποιία.

 

Βασιλικόν - Καλαβασός: Τσιμεντοποιία, επεξεργασία ασβέστη, λιπάσματα, επεξεργασία μετάλλων.

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

α) Πάφος (πόλη): Μόλις πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται, υπάρχουν δε σήμερα στην πόλη 48 είδη βιομηχανίας με ένα σύνολο 80 βιομηχανικών μονάδων. Οι κυριότερες αφορούν είδη διατροφής, υφαντών, ραπτικής ενδυμάτων, υποδημάτων, ξύλου, εκτυπώσεων, χημικών προϊόντων, υαλουργίας, μη μεταλλικών ορυκτών, μετάλλου, μη ηλεκτρικών συσκευών και μηχανών, κατασκευής μεταφορικών μέσων και διαφόρων άλλων ειδών.

β) Χωριά επαρχίας Πάφου:

Γεροσκήπου: Αναπτύχθηκαν η τυροκομία, η αρτοποιία, τα ζαχαρωτά, η ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, και τα πλαστικά είδη. Επίσης στο χωριό βρίσκεται ξυλουργείο.

 

Χλώρακα: Ραπτική γυναικείων ενδυμάτων.

 

Μεσόγη: Χημικές βιομηχανίες, μωσαϊκά, βιομηχανίες ελαιοχρωμάτων και βερνικοχρωμάτων, συσκευασία δερμάτων, κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών, καρφοβελόνες, ξυλουργεία κλπ.

 

Κολώνη: Αγγειοπλαστική, επεξεργασία φύλλων καπνού, βιομηχανία μετάλλου και επινικέλλωσης, βιομηχανία χαρτιού, κατασκευή κουτιών και κιβωτίων, χημικές βιομηχανίες.

 

Κόνια: Μωσαϊκά.

 

Τρεμιθούαα: Μωσαϊκά.

 

Γουδί: Ελαιουργία.

 

Πόλη Χρυσοχούς: Ελαιουργία, ζαχαροπλαστική, ραπτική ανδρικών ενδυμάτων.

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

α) Παραλίμνι: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, υφαντουργία, κατασκευή επίπλων, μη μεταλλικά προϊόντα, μεταλλικά πορτοπαράθυρα, πορτοπαράθυρα και άλλες κατασκευές από αλουμίνιο, βαφή αυτοκινήτων, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, ξυλουργεία.

 

β) Δερύνεια: Αρτοποιία, είδη πλεκτικής, ραπτική γυναικείων ενδυμάτων, ραπτική νυκτικών και εσωρούχων, ξυλουργεία, ξύλινα έπιπλα, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μεταλλικά έπιπλα και σκεύη, μεταλλικά πορτοπαράθυρα, πορτοπαράθυρα και άλλες κατά σκευές από αλουμίνιο, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, βαφή αυτοκινήτων, κλπ.

 

γ) Άλλα χωριά της επαρχίας:

 

Λιοπέτρι: Ξύλινα έπιπλα, ξυλουργεία, ηλιακοί θερμοσίφωνες, επισκευή αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων.

 

Αγία Νάπα: Ξυλουργεία.

 

Φρέναρος: Μωσαϊκά, ηλιακοί θερμοσίφωνες, ψυγεία, έπιπλα, αμαξώματα αυτοκινήτων.

 

Δασάκι Άχνας: Τυροκομία, ζωοτροφές πτηνοτροφές, ξυλουργεία.

 

Σωτήρα: Αλευροποιία, ραπτική ανδρικών ενδυμάτων, ξύλινα έπιπλα, ξυλουργεία, μωσαϊκά, μεταλλικά πορτοπαράθυρα, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

 

Αυγόρου: Ξύλινα έπιπλα, ραπτική παιδικών ενδυμάτων, ξυλουργεία, αμαξώματα αυτοκινήτων.

 

Γ. ΚΑΡΟΥΖΗΣ

Φώτο Γκάλερι

Image