Γεωλογία

Ζώνη ΝΔ. Κύπρου ή Μαμωνιών

Image

Στην επαρχία Πάφου ανευρίσκεται μια αλλόχθονη, έντονα μεταμορφωμένη σειρά πετρωμάτων Τριαδικής (210 εκ. χρόνων) μέχρι Κρητιδικής ηλικίας (80 εκ. χρόνων) τα οποία εναπετέθησαν στη σημερινή τους θέση κατά τη διάρκεια της Μαιστριχτίου (πριν από 70 περίπου εκατομ. χρόνια). Η σειρά αυτή είναι γνωστή ως Σύμπλεγμα Μαμωνιών και αποτελείται από ιζηματογενή πετρώματα, οφιολιθικά πετρώματα αρχαιότερα του Τροόδους όπως σερπεντινίτες, πίλλοου -λάβες, ραδιολαριτικούς κερατόλιθους και μια ποικιλία μεταμορφωμένων πετρωμάτων όπως αμφιβολίθων, μαργαϊκών σχιστολίθων, φυλλιτών  και μαρμάρων.

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το Σύμπλεγμα Μαμωνιών επωθήθηκε στο Οφιολιθικό Σύμπλεγμα του Τροόδους και στο πρώτο ιζηματογενές κάλυμμα, το Σχηματισμό Κανναβιούς, κατά τη διάρκεια της αποκοπής του ωκεάνιου φλοιού του Τροόδους από την Αφροαραβική λιθοσφαιρική πλάκα ή από μια μικρότερη πλάκα κατά την Μαιστρίχτιο περίοδο (70 εκ. χρόνια).

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image