Γεωργία

Υπουργεία, γραφεία, υπηρεσίες, οργανισμοί που σχετίζονται με τη γεωργία

Πάμπολλες είναι οι υπηρεσίες και τα ινστιτούτα που συνδέονται άμεσα κι έμμεσα με τη γεωργία. Την πρώτη όμως θέση κατέχει αναμφισβήτητα το υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με τα τμήματα και τις υπηρεσίες του που είναι τα πιο κάτω: Τμήμα Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Δασών, Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, Τμήμα Αναδασμού (Αρχή Αναδασμού μέχρι 1/8/85), Υπηρεσία Αλιείας, Μετεωρολογική Υπηρεσία, Υπηρεσία για το Φυσικό Περιβάλλον και ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως που αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό υπό την αιγίδα του υπουργείου Γεωργίας.

 

Άλλο υπουργείο που σχετίζεται άμεσα με τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή είναι το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εμπορία των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και οι διάφοροι οργανισμοί και Συμβούλια Εμπορίας όπως το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Καρότων και Τεύτλων, το Συμβούλιο Εμπορίας Ελαιοκομικών Προϊόντων, το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων και ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

 

Άλλα υπουργεία που έχουν έμμεση σύνδεση με την γεωργία είναι τα υπουργεία Εσωτερικών (μικρά αρδευτικά έργα, τουρκοκυπριακές περιουσίες, αγροτικοί δρόμοι κλπ.), Συγκοινωνιών και Έργων (οδικό δίκτυο, μεταφορές — χερσαίες, θαλάσσιες, εναέριες), Οικονομικών (δάνεια, επιχορηγήσεις, Επιτροπή Σιτηρών κλπ.), Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (συντάξεις γήρατος σε γεωργούς) κλπ.

 

Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεωργία είναι το Γραφείο Προγραμματισμού που συντονίζει τις κυβερνητικές προσπάθειες για ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, το Συνεργατικό κίνημα κλπ. (Για τη συμβολή του Συνεργατικού κινήματος στη γεωργία, βλ. λήμμα Συνεργατισμός).

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και τις αγροτικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους γεωργούς όπως η Παναγροτική Ένωση Κύπρου* (ΠΕΚ), η Ένωση Κυπρίων Αγροτών* (ΕΚΑ), η «Αγροτική»*, ο «Παναγροτικός»*, η Οργάνωση Κτηνοτρόφων/ Αιγοπροβατοτρόφων καθώς κι η Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων κ.ά. Ο διάλογος   μεταξύ των οργανώσεων αυτών και των κυβερνητικών υπηρεσιών συμβάλλει θετικά στην πιο αποδοτική αντιμετώπιση των γεωργικών προβλημάτων με στόχο την εισοδηματική βελτίωση της υπαίθρου.