Δίκαιο

Αρχαιότητα- ελληνιστικοί χρόνοι

Image

Οι πληροφορίες για την  αρχαιότητα και ελληνιστική περίοδο όσον αφορά το δίκαιον της Κύπρου είναι πολύ περιορισμένες, όμως αρκετές ενδείξεις πείθουν πως το δίκαιον που επικρατούσε την περίοδο αυτή στην Κύπρο δεν πρέπει να διέφερε πολύ από εκείνο που επικρατούσε στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Το γεγονός ότι τα βασίλεια - πόλεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο από τους Μυκηναίους ήταν στο πρότυπο των ελληνικών, καθώς και η άφιξη του Αθηναίου νομοθέτη Σόλωνος στην Κύπρο για σύνταξη της νομοθεσίας της Αιπείας, αποτελούν ενδεικτικά αλλά ισχυρά παραδείγματα που πείθουν ότι το δίκαιον της Κύπρου κατά την περίοδο αυτή δεν πρέπει να διέφερε πολύ από εκείνο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και ιδιαίτερα των εμπορικών σχέσεών της με τους γειτονικούς λαούς, είναι φυσικό να δέχτηκε (όσον αφορά τουλάχιστον το συναλλακτικό δίκαιον) σοβαρές επιδράσεις από τους λαούς αυτούς, κυρίως τους Φοίνικες και τους Αιγυπτίους.

 

Με τον εξελληνισμό της Ανατολής μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι επιδράσεις αυτές έπαψαν να έχουν μεγάλη σημασία.