Ασβέστης

Το οξείδιο του ασβεστίου, που αποτελεί τη βάση πολλών πετρωμάτων, όπως ο ασβεστόλιθος, το μάρμαρο κλπ. Είναι ένα άμορφο λευκό στερεό, που παράγεται με την πυράκτωση ασβεστόλιθου σε ειδικά καμίνια. Με την προσθήκη νερού έχουμε το υδροξείδιο του ασβεστίου (υδράσβεστο), μια λευκή σκόνη διαλυτή στο νερό.

 

Ο ασβέστης (αγγλικά lime) χρησιμοποιείται κυρίως σαν δομικό υλικό καθώς και στην μεταλλευτική βιομηχανία για τον εμπλουτισμό χαλκούχων μεταλλευμάτων. Οι ιδιότητες του ασβέστη ήσαν γνωστές από τα παλαιότερα χρόνια, όταν εχρησιμοποιείτο ως επίχρισμα σε μείξη με άμμο. Εχρησιμοποιείτο επίσης για το ασβέστωμα (άσπρισμα και απολύμανση) σπιτιών, τοίχων, ορνιθώνων, κορμών δέντρων κλπ.

 

Πριν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, λειτουργούσε στο νησί μια ακμάζουσα βιομηχανία παραγωγής ασβέστη με αξιόλογες εξαγωγές. Το 1971 η παραγωγή ασβέστη ξεπέρασε τους 100 χιλιάδες τόνους.

 

Μετά το 1974 και την κατάληψη από τους Τούρκους όλων σχεδόν των εργοστασίων ασβέστη και των λατομείων κατά μήκος της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, η παραγωγή μειώθηκε κάθετα και περιορίζεται στην περιοχή Μιτσερού όπου λειτουργεί το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής ασβέστη στο ελεύθερο τμήμα του νησιού. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασβεστόλιθοι στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είναι καλύτερης ποιότητας από αυτούς στο ελεύθερο τμήμα.