Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Ραδιόφωνο- τα πρώτα χρόνια

Image

Τη μεγάλη του ανάπτυξη πήρε το ραδιόφωνο μετά την Ανεξαρτησία, όταν ανέλαβε καθήκοντα το διοικητικό συμβούλιο που διόρισε η Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε (1959) η Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία μετονομάσθηκε σε Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και από τότε λειτουργεί ως ημικρατικός οργανισμός. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο απετέλεσαν οι ακόλουθοι: Φρίξος Πετρίδης (πρόεδρος), Στέλλα Σουλιώτου, Ρένος Σολομίδης, Ευγένιος Κότσαπας, Φρίξος Μικελλίδης, Πετράκης Ιωαννίδης, Αντωνάκης Παπαγεωργίου, Χαλίτ Αλή Ριζά και Τεφίκ Ριζά. Οι δυο τελευταίοι αποχώρησαν όταν ξέσπασε η τουρκική ανταρσία.

 

Η πρώτη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου έγινε στις 30 Αυγούστου 1960. Στη συνεδρία αυτή μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν και τα εξής: «Το Ραδιοφωνικόν Ίδρυμα Κύπρου είναι ενιαίον, όπως ενιαία είναι η Κυπριακή Πολιτεία και εξυπηρετεί τον λαό της Κύπρου συμμορφούμενο προς τα συμφέροντα, τις ανάγκες και επιθυμίες αυτού εντός του πλαισίου των νόμων της Πολιτείας με αμεροληψία. Ταυτοχρόνως έχει καθήκον να προβάλλει στον λαό την πολιτική της κυβερνήσεως με αντικειμενικότητα».

 

Το ανανεωτικό πνεύμα και ο δημιουργικός οργασμός που σημειώθηκε σε όλα τα τμήματα του ΡΙΚ απέδωσε γρήγορα καρπούς. Το ΡΙΚ άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία. Τα προγράμματα πλήθυναν, οι υπηρεσίες στελεχώθηκαν, ιδρύθηκαν νέες, οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι εγκαταστάσεις πομπών και σταθμών αναμεταδόσεως πολλαπλασιάστηκαν και οι ώρες έγιναν 140, για να επεκταθούν περισσότερο σύντομα, με 154 ώρες την εβδομάδα στην ελληνική, 45 στην τουρκική, 7.30 ώρες στην αρμενική, 13 ώρες στην αγγλική. Επίσης το 1980 καθιερώθηκε και το διεθνές πρόγραμμα (με ανακοινώσεις στα αγγλικά και αραβικά) και με ακροαματικότητα που επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή και τη νότιο Τουρκία. 

Φώτο Γκάλερι

Image