Σοβιετική Ένωση και Κύπρος

Σχέσεις Κύπρου και Ρωσίας μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ

Η διάλυση της Σοβιετικής Ἐνωσης κατά το τέλος του 20ού αιώνα (1991) υπήρξε ένα των σημαντικοτέρων διεθνών γεγονότων με παγκόσμια απήχηση και σφράγισε τον αιώνα αυτό. Η Κύπρος ανέπτυξε στο εξής σχέσεις με κράτη που ενωρίτερα ανήκαν στην Ομοσπονδία της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Ιδιαίτερα δε με το μεγαλύτερο και ισχυρότερο των κρατών αυτών, τη Ρωσία. Ουσιαστικά με τη Ρωσία συνέχισαν να υπάρχουν οι φιλικές και πολιτικές σχέσεις που έως τότε υφίσταντο με τη Σοβιετική Ένωση. Οι σχέσεις με τη Ρωσία, ιδιαίτερα φιλικές και στενές, καθώς μάλιστα η Ρωσία ακολουθεί πολιτική διαρκούς συμπαράστασης στον αγώνα της Κύπρου, δεν είναι μόνο πολιτικές αλλά και πολιτιστικές και εμπορικές και οικονομικές. Πολλά κυπριακά κεφάλαια επενδύθηκαν στη Ρωσία και το αντίθετο, ρωσικά κεφάλαια επενδύθηκαν στην Κύπρο. Σχέσεις η Κύπρος ανέπτυξε επίσης με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία.

 

Εξάλλου, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Κύπρος συνήψε διπλωματικές σχέσεις με κράτη που πιο πριν ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση. Τον Μάιο του 2004 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα με την Κύπρο, και άλλες 9 χώρες εκ των οποίων οι τρεις ήσαν πρώην μέρη της Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται για την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί πλέον συνεχή ποικίλη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Επίσης τον Μάιο του 2004 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες που πιο πριν ανήκαν στον ανατολικό συνασπισμό με ηγέτιδα τη Σοβιετική Ένωση. Πρόκειται για τις χώρες Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ άλλες δύο χώρες, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2007. Και με τις χώρες αυτές η Κύπρος συνεργάζεται στενά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.