Σπηλιές

Εντυπωσιακό σπήλαιο στον Ακάμα

Το 1994 ομάδα Κυπρίων και Άγγλων ανακάλυψε σε περιοχή του Ακάμα ένα μεγάλο όσο και εντυπωσιακό σπήλαιο, άγνωστο στο ευρύ κοινό. Ευρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα, όμως προς τα ενδότερα και όχι στα παράλια. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η είσοδος στο ίδιο το σπήλαιο. Χρειάζεται επικίνδυνη κατάβαση — με ειδικό εξοπλισμό ορειβασίας — σε κοίλωμα με απότομες πλευρές, στο βάθος δε αυτού του κοιλώματος ευρίσκεται στενή τρύπα, σαν πηγάδι. Η τρύπα αυτή ήταν γνωστή σε ανθρώπους της περιοχής για πολλά χρόνια, και είχε φορτωθεί με θρύλους και παραδόσεις.

 

Όταν το 1994 επιχειρήθηκε η εξερεύνησή της, με δύσκολη και επικίνδυνη κάθοδο εντός αυτής, αποκαλύφθηκε ότι στα βάθη της ανοιγόταν μεγάλη σπηλιά, τεραστίων διαστάσεων και ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Νυκτερίδες και άλλα ζωικά είδη ζουν στην σπηλιά αυτή, που αποτελείται από πολλούς «θαλάμους» και διακοσμείται από πλήθος σταλακτίτες, σταλαγμίτες και σταλακτιτικούς στύλους, που προσφέρουν εξαίρετο δείγμα δημιουργημάτων της φύσης.

 

Η σπηλιά αυτή δεν εξερευνήθηκε ολόκληρη, διότι είναι τεράστια σε έκταση, με διάφορες διακλαδώσεις, πολύ δε περισσότερο, δεν έχει ακόμη μελετηθεί και χαρτογραφηθεί. Έτσι, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία ούτε για το μέγεθος ούτε και για ο,τιδήποτε άλλο.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το γεγονός ότι, στο βάθος της, βρέθηκαν αρχαία κατάλοιπα που αποτελούνται από κινητά ευρήματα, όπως αγγεία και άλλα. Τούτο αποδεικνύει ότι σε κάποια περίοδο του απώτατου παρελθόντος, το γιγαντιαίο αυτό σπήλαιο είχε χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο σε περιπτώσεις επιδρομών, κάποιων ανθρώπων της περιοχής. Οι οποίοι και κατέφευγαν στην σπηλιά αυτή για απόκρυψη και προστασία, παρέμεναν δε σ' αυτήν, κρυβόμενοι, για πολλές ημέρες, και γι' αυτό μετέφεραν στο βάθος της και αγγεία (προφανώς με φαγώσιμα είδη) και άλλο στοιχειώδη εξοπλισμό για την επιβίωσή τους. Επίσης, η ύπαρξη των αρχαίων αντικειμένων που μαρτυρεί χρησιμοποίηση της σπηλιάς σε κάποια περίοδο της Αρχαιότητας, οδηγεί και στην υποψία ότι ίσως η σπηλιά εκτείνεται μέχρι και την θάλασσα ή, πάντως, ότι θα πρέπει να είχε, σε κάποιο άλλο σημείο της, ευκολότερη είσοδο και πρόσβαση σ' αυτήν.

 

Κανονική αρχαιολογική έρευνα στην σπηλιά, εάν και όταν θα γίνει στο μέλλον, θα δώσει ασφαλώς συγκεκριμένα στοιχεία και χρονολογίες ως προς την χρησιμοποίησή της, εάν έγιναν και ταφές εντός αυτής, κλπ.

 

Έγιναν σκέψεις για μελλοντική αξιοποίηση της σπηλιάς αυτής — μεταξύ άλλων και ως φυσικού τουριστικού αξιοθέατου — όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να γίνει πλήρης διερεύνησή της και ειδική διαμόρφωση χώρων προσπέλασης, αλλά και ειδική μελέτη για την προστασία των επισκεπτών της.