Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Η ανάπτυξη του και η κρίση του 2000

Image

Η ανάπτυξη του ΧΑΚ από την ίδρυσή του το 1995 μέχρι το 1999 με βάση την αξία των χρηματιστηριακών συναλλαγών υπήρξε πολύ ραγδαία. Ο γρήγορος ρυθμός της ανάπτυξης αυτής φαίνεται πολύ καθαρά από τα εξής στατιστικά στοιχεία: Η αξία των χρηματιστηριακών συναλλαγών το 1994, δηλαδή ένα χρόνο πριν από την ίδρυση του ΧΑΚ, ήταν £41,97 εκ., το 1995, που ήταν το πρώτο έτος ίδρυσης του ΧΑΚ, ανήλθε σε £135,5 εκ., ενώ το 1998 ήταν περίπου £350 εκ. και το 1999 ξεπέρασε το ποσό των £3,8 δισεκατομμυρίων λιρών. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι το 1999 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για το ΧΑΚ.

 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2000: Το έτος 2000 ξεκίνησε με καλές προοπτικές. Εισήχθη μεγάλος αριθμός νέων εταιρειών στο ΧΑΚ, γεγονός που προσέδωσε μεγαλύτερο βάθος και εύρος στην αγορά. Με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των εργασιών του Χρηματιστηρίου για το 2000 είχε προγραμματιστεί η εφαρμογή του Αποϋλοποιημένου συστήματος συναλλαγών. Όμως, μετά τον Μάιο του 2002 η κατάσταση άρχισε να αλλάζει γρήγορα και παρουσιάστηκαν τα πρώτα αρνητικά σημάδια για την περαιτέρω πορεία του χρηματιστηρίου.. Η κατάσταση όσο περνούσε ο χρόνος χειροτέρευε περισσότερο.

 

Ήδη από τα τέλη του 2000, τόσο ο γενικός όσο και οι κλαδικοί δείκτες, αλλά και οι μετοχές όλων σχεδόν των εταιρειών και τραπεζών, βρίσκονταν σε καθοδική πορεία. Στην αγορά επικρατούσε γενικά αρνητικό ψυχολογικό κλίμα που δημιουργούσε υπερπροσφορά και σημαντικά περιορισμένη ζήτηση. Η κατάσταση αυτή οδηγούσε διαρκώς στη μείωση του γενικού δείκτη και της τιμής των τίτλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο δημοσίων εταιρειών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε διατάραξη της ισορροπίας και της ψυχολογίας της μάζας των επενδυτών. Πολλοί μακροχρόνιοι επενδυτές μετατρέπονταν σε βραχυχρόνιους τζογαδόρους. Η αγορά γινόταν όλο και πιο ασταθής και έχανε τη δυναμικότητά της. Η κρίση ήταν πλέον εξόφθαλμη.

 

Αναλύοντας προσεκτικά την αύξηση του όγκου των συναλλαγών που σημειώθηκαν το 1999 διαπιστώνεται ότι η εξέλιξη των πραγμάτων δεν ήταν φυσιολογική. Οι τιμές των μετοχών των περισσοτέρων εταιρειών, ιδιαίτερα των τραπεζών, ανήλθαν στα ύψη. Οι τιμές των μετοχών γενικά ήταν παραφουσκωμένες και η όλη κατάσταση έμοιαζε με φούσκα. Την απότομη αυτή αύξηση των τιμών των μετοχών πολύ γρήγορα διαδέχθηκε η απότομη πτώση της τιμής και της αξίας τους. Αυτό συνέβη ήδη το 2001 και συνεχίστηκε και κατά τα επόμενα χρόνια. Έτσι, πολύ γρήγορα το ΧΑΚ εισήλθε σε σοβαρή κρίση με όλα τα συνεπακόλουθα. Το επενδυτικό κοινό άρχισε να χάνει την εμπιστοσύνη του προς το ΧΑΚ, ενώ ταυτόχρονα, αργά αλλά σταθερά, διαμορφωνόταν μια πολύ αρνητική εντύπωση για το Χρηματιστήριο. Η κρίση αυτή διάρκεσε μερικά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων λήφθηκαν διάφορα μέτρα για την εκτόνωσή της. Μερικά μέτρα ήταν αρκετά σημαντικά, και η εισαγωγή του καθενός απ’ αυτά αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο σημαντικό σταθμό στην πορεία και εξέλιξη του Χρηματιστηρίου.

 

Την 1η Δεκεμβρίου 2000 άρχισε η επίσημη δημοσίευση του Δείκτη FTSE/CySE20 Index, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό FTSE στη βάση αναλυτικών και αντικειμενικών κανόνων που καθορίστηκαν και στους οποίους υιοθετήθηκαν αντίστοιχα πρότυπα άλλων παρόμοιων δεικτών διεθνώς. Ο Δείκτης αυτός αποτελείται από 20 επιλεγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που αφορούν ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς.

 

Το έτος 2001 υπήρξε πολύ δύσκολη χρονιά για ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, τόσο για αμιγώς οικονομικούς όσο και πολιτικούς λόγους. Οι πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκαν με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ανησυχητικούς καίριους οικονομικούς δείκτες σε αναμονή εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. Την ίδια περίοδο σημάδια μιας νέας περιόδου οικονομικής κρίσης φάνηκαν και στην οικονομία των ΗΠΑ. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με την τρομοκρατική επίθεση κατά των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη.

 

Επηρεασμένο τόσο από τα δικά του γηγενή προβλήματα, τα οποία ήταν απότοκο της χρηματιστηριακής κρίσης του ξέσπασε το έτος 2000, όσο και από τις δυσμενείς επιπτώσεις της διεθνούς οικονομίας, το Χρηματιστήριο Κύπρου σημείωσε σημαντική πτωτική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2001. Η κρίση αυτή ήταν πολύ σοβαρή, επηρέασε όλα σχεδόν τα στρώματα του πληθυσμού και έδειχνε ότι θα είχε διάρκεια. Για το λόγο αυτό ο Τύπος, τα Κόμματα και οικονομικοί οργανισμοί άρχισαν να υποβάλλουν εισηγήσεις και να πιέζουν το Κράτος να πάρει μέτρα για αντιμετώπιση της αρνητικής κατάστασης που επικρατούσε. Το θέμα του ΧΑΚ άρχισε να απασχολεί και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Κυβέρνηση, αλλά και το ίδιο το Χρηματιστήριο Κύπρου.

 

Με γνώμονα την προστασία των επενδυτών και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης τους στο Χρηματιστήριο, η οποία στο μεταξύ είχε κλονιστεί σοβαρά, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, το ΧΑΚ έθεσε στις 23 Ιουλίου 2001 σε λειτουργία την ηλεκτρονική εκκαθάριση συναλλαγών και τη σύσταση Κεντρικού Μητρώου Αξιών και Κεντρικού Αποθετηρίου. Έτσι άρχισε η εφαρμογή της Αποϋλοποίησης των τίτλων που ήταν εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο. Με την εφαρμογή αυτής της καινοτομίας όλες οι αξίες οι οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι αποϋλοποιημένες και όλες οι συναλλαγές και εγγραφές που πραγματοποιούνται και αφορούν τα Μητρώα των Εισηγμένων εταιρειών διενεργούνται από το Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο (το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου).

 

Μετά την εφαρμογή του συστήματος αποϋλοποίησης, ένας επενδυτής για να μπορέσει να προβεί σε συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου πρέπει να ανοίξει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο ΚΑΜ (Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο). Οι δύο αυτοί Λογαριασμοί ανοίγονται από τους Χειριστές (Χρηματιστηριακό Μέλος ή Θεματοφύλακα) εκ μέρους του επενδυτή.

 

Η Εκκαθάριση και ο Χρηματικός διακανονισμός των αξιών πραγματοποιείται στο Τ+3 (Τ ημέρα κατάρτισης συναλλαγής) από το Τμήμα Εκκαθάρισης & Χρηματικού Διακανονισμού/Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με τη βοήθεια της Τράπεζας Χρηματικού Διακανονισμού.

 

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2001 και 2002 καταβλήθηκαν και άλλες σοβαρές προσπάθειες και αναλήφθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του ΧΑΚ. Οι σημαντικότερες από αυτές ήταν η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία αναβαθμισμένης αγοράς και η εντατικοποίηση των συζητήσεων για τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Γενικότερα το ΧΑΚ συνέχισε τον εμπλουτισμό του νομικού και κανονιστικού του πλαισίου με άξονα την εναρμόνισή του με άλλα χρηματιστήρια.

 

Σημαντικές εξελίξεις στο ΧΑΚ σημειώθηκαν και κατά το 2003. Μια απ’ αυτές ήταν η λειτουργία του κοινού περιφερειακού δείκτη FTSE-Med 100. Η έναρξη της λειτουργίας του έγινε στις 20 Ιουνίου 2003. Ο Δείκτης αυτός αποτελείται από τις αξίες 100 εταιρειών στα Χρηματιστήρια της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Η Ελλάδα συμμετέχει στο δείκτη αυτό με 60 εταιρείες, η Κύπρος με 5 και το Ισραήλ με 35. Ο Δείκτης FTSE- Med 100, από την πρώτη μέρα της εισαγωγής του, υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο (real time) σε καθημερινή βάση από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE και μεταξύ άλλων προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί και για την εμπορία παράγωγων προϊόντων έναντι του Δείκτη. Η βάση του δείκτη αυτού είναι οι 5.000 μονάδες. Οι εργασίες της Γραμματείας του Δείκτη διεξάγονται από το ΧΑΚ.

 

Άλλες σημαντικές εξελίξεις που έγιναν το 2003 ήταν:

 

1. Η μελέτη για τον διαχωρισμό της υφιστάμενης αγοράς και τη Σύσταση Νέων Αγορών. Στόχος του διαχωρισμού της αγοράς ήταν η ποιοτική αναβάθμισή της. Οι νέες αγορές που δημιουργήθηκαν από τον διαχωρισμό της υφιστάμενης αγοράς είναι: η Κύρια, η Παράλληλη, η Εναλλακτική Αγορά και η Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών, ως επίσης και η Αγορά Χρεογράφων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ταυτόχρονα με τον διαχωρισμό της υφιστάμενης αγοράς στις αγορές που αναφέραμε καθορίστηκαν και οι βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής των μετοχών των εταιρειών, δηλαδή τα ουσιαστικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που πρέπει να πληροί μια εταιρεία για να δικαιούται να εισαγάγει τις μετοχές της σε μια συγκεκριμένη αγορά. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο της τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εισηγμένων εταιρειών, με την υιοθέτηση, ανάμεσα σ’ άλλα, ποιοτικών κριτηρίων τα οποία θα επιτρέπουν τον διαχωρισμό των ποιοτικά αναβαθμισμένων εταιρειών από τις υπόλοιπες, για πιο διευρυμένες επιλογές των επενδυτών. Η μελέτη για την αναδιαμόρφωση αυτή άρχισε το 2003 και η υλοποίησή της ολοκληρώθηκε το έτος 2004.

 

2. Η υιοθέτηση του Συστήματος κατηγοριοποίησης εισηγμένων εταιρειών. Μέσα στο 2003 τροχιοδρομήθηκαν ενέργειες προς υιοθέτηση του συστήματος κατηγοριοποίησης εισηγμένων εταιρειών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οργανισμού FTSE. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αναδιαμόρφωσε την κατηγοριοποίηση των εισηγμένων εταιρειών σε τομείς και κλάδους δραστηριοποίησής του. Με τον τρόπο αυτό οι πρακτικές του ΧΑΚ εναρμονίστηκαν με διεθνώς αποδεκτές και εφαρμόσιμες πρακτικές. Η ταξινόμηση των εταιρειών με βάση το σύστημα αυτό γίνεται από τους FTSE στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων που στηρίζονται στην προέλευση του εισοδήματος των εισηγμένων εταιρειών. Η κατηγοριοποίηση όλων των υφιστάμενων, καθώς επίσης και των νεοεισερχόμενων εισηγμένων εταιρειών στην αγορά του ΧΑΚ, βασίζεται στην προέλευση του κυριότερου όγκου των εισοδημάτων τους. Οι δέκα γενικές κατηγορίες του εν λόγω συστήματος κατηγοριοποίησης είναι: Πετρελαιοειδή, Βασικά υλικά, Βιομηχανίες, Καταναλωτικά αγαθά, Υγεία, Υπηρεσίες καταναλωτών, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, Χρηματοοικονομικά και Τεχνολογία.

 

3. Η εφαρμογή του Συστήματος της εξ Αποστάσεως Σύνδεσης. Τον Νοέμβριο του 2003 τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία και το ίδιο το σύστημα της εξ αποστάσεως Σύνδεσης (Remote Trading). Με βάση το σύστημα αυτό όλες οι εισηγμένες αξίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και όλες οι συναλλαγές σε εισηγμένες αξίες καταρτίζονται από τα γραφεία των Μελών του ΧΑΚ. Το έργο αυτό θεωρείται ως πρωταρχικής σημασίας σχετικά με τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης του ΧΑΚ με τις αντίστοιχες πρακτικές που ακολουθούνται στα πιο ανεπτυγμένα Χρηματιστήρια.

 

Το 2004 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ετοίμασε ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο που κάλυψε την περίοδο 2004-2006, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονταν όλοι οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του ΧΑΚ για την περίοδο αυτή. Στο σχέδιο αυτό περιλήφθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί από τον προηγούμενο χρόνο και δεν είχαν ακόμη υλοποιηθεί και, επιπλέον, τέθηκαν και ορισμένοι νέοι στόχοι. Το Σχέδιο αυτό άρχισε να υλοποιείται εντός του 2004 με στόχο την ανασυγκρότηση και πλήρη αναδιοργάνωση της χρηματιστηριακής αγοράς. Βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε ο διαχωρισμός της υφιστάμενης αγοράς που είχε τεθεί ως στόχος από το 2003 και η σύσταση νέων αγορών. Τελικά με τον διαχωρισμό της υφιστάμενης αγοράς δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες πέντε νέες αγορές: Η Κύρια Αγορά, η Παράλληλη Αγορά, η Εναλλακτική Αγορά, η Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών, η Αγορά Μεγάλων Έργων και η Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας. Οι νέες αγορές τέθηκαν σε ισχύ στις 6 Σεπτεμβρίου 2004. Ο διαχωρισμός των εταιρειών του Χρηματιστηρίου είχε ως στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εισηγμένων εταιρειών, με την υιοθέτηση, ανάμεσα στ’ άλλα, ποιοτικών αλλά και ποσοτικών κριτηρίων τα οποία να επιτρέπουν τον ποιοτικό διαχωρισμό των εισηγμένων εταιρειών που τέθηκε ως στόχος από το 2003, ώστε αυτές να καθίστανται ελκυστικές για επενδύσεις.

 

Με τον διαχωρισμό της αγοράς του ΧΑΚ με αριθμό νέων αγορών, ξεκίνησε και η λειτουργία των Νέων δεικτών του ΧΑΚ που έχουν ως στόχο να αποτελέσουν αξιόπιστα εργαλεία στα χέρια των επενδυτών, προς αποτίμηση των τάσεων στην Κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά. Οι Δείκτες αυτοί, οι οποίοι αντανακλούν την πορεία των εισηγμένων αξιών σε κάθε αγορά είναι οι ακόλουθοι:

 

Γενικός Δείκτης (Δείκτης Κύριας και Παράλληλης Αγοράς),

Δείκτης Κύριας Αγοράς,

Δείκτης Παράλληλης Αγοράς,

Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς, και

Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών.

Δείκτης FTSE/CySE 20

Δείκτης FTSE Med 100

 

Κλαδικοί Δείκτες:

Τραπεζών

Ξενοδοχειακών Εταιρειών

 

Όλοι οι Δείκτες:

Έχουν ως βάση τις 1000 (χίλιες) μονάδες, με εξαίρεση το Δείκτη FTSE Med 100 ο οποίος έχει ως βάση τις 5000 μονάδες.

 

Χρησιμοποιούν τιμές συναλλαγών που έχουν εκτελεστεί, βασίζονται στη φόρμουλα Laspayers για τον υπολογισμό τους και λαμβάνουν υπόψη τη στάθμιση διασποράς στο ευρύ κοινό σύμφωνα με πρακτικές που εφαρμόζονται σε χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς.

Επισημαίνεται ότι οι μετοχές εταιρειών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην «Ειδική Κατηγορία/Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών» δεν συμμετέχουν σε Δείκτες και ότι οι μετοχές εταιρειών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά, δεν συμμετέχουν σε κλαδικούς Δείκτες.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2004- 2006: Το 2006, στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του που εντάσσονταν στο Στρατηγικό Σχέδιό του για τα έτη 2004-2006, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προχώρησε σε συνομολόγηση σχετικής συμφωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), για τη σύσταση Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων. Η σύσταση της Πλατφόρμας, που έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2006, ήταν ένα μεγαλεπήβολο και δύσκολο έργο, στην υλοποίηση του οποίου το ΧΑΚ προσέδωσε τεράστια σημασία. Η εφαρμογή του συνιστούσε ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο της ριζικής αναμόρφωσης της αγοράς σε αριθμό τομέων της, όπως σε θέματα θεσμικού πλαισίου, σε θέματα διαδικασιών, υποδομών και εξυπηρέτησης των συντελεστών της αγοράς, στην παροχή διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα στην προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης της αγοράς, για σκοπούς πλήρους ευθυγράμμισης του Χρηματιστηρίου με τις Ευρωπαϊκές και άλλες ανεπτυγμένες αγορές διεθνώς. Τα δύο Χρηματιστήρια προχώρησαν στο έργο της υλοποίησης της Κοινής Πλατφόρμας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαμόρφωση κοινών υποδομών προς διευκόλυνση της προσβασιμότητας και χρήσης των αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από τους συντελεστές των Αγορών (Μέλη, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, θεματοφύλακες κ.ά.).

 

Οι βασικοί στόχοι υλοποίησης της Κοινής Πλατφόρμας ήταν:

- Η διαμόρφωση ενός ομοιογενούς, αποδοτικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση συναλλαγών και εκκαθάρισή τους στις δύο αγορές, στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών διεθνώς.

- Η διευκόλυνση και προώθηση περαιτέρω των συνεργασιών και πρωτοβουλιών ανάπτυξης των εργασιών τους.

- Η παροχή της δυνατότητας σε εισηγμένες εταιρείες, για άντληση κεφαλαίων από μια πρόσθετη αγορά, με αποφυγή του κόστους ενδεχόμενης παράλληλης εγγραφής τους (dual listing) και

- Η εισαγωγή για πρώτη φορά στην Κύπρο, βάσει διεθνών πρακτικών, του θεσμού του θεματοφύλακα που θεωρείται ως ένας θεσμός ουσιώδους σημασίας για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

 

Με τη λειτουργία της κοινής πλατφόρμας ΧΑΚ-ΧΑ δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για πραγματοποίηση του κοινού οράματος των δύο Χρηματιστηρίων να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Με αυτή διευκολύνεται η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών στον χρηματιστηριακό τομέα, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και η δημιουργία ενός περιφερειακού χρηματιστηριακού κέντρου με τη συμμετοχή των αναδυομένων αγορών της γύρω περιοχής.

 

Μια άλλη πολύ σημαντική καινοτομία που έγινε το 2007 ήταν η εισαγωγή του ευρώ ως του επίσημου νομίσματος για τη διαπραγμάτευση των εισηγμένων αξιών του ΧΑΚ. Η ρύθμιση αυτή χρονικά προηγήθηκε σημαντικά της επίσημης υιοθέτησης του ευρώ στην Κύπρο, σε καθολική βάση, που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2008.

 

Επίσης, μια από τις θετικές αλλαγές που έγιναν με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του Χρηματιστηρίου Κύπρου είναι η αναθεώρηση της συνολικής τιμολογιακής πολιτικής του ΧΑΚ με την οποία τα τέλη μειώθηκαν σημαντικά ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Τα αναθεωρημένα προς τα κάτω τέλη του Χρηματιστηρίου Κύπρου άρχισαν να ισχύουν από τις 2 Ιανουαρίου 2008.