Άτταλος Κλαύδιος Claudius Attalus

Ρωμαίος ανθύπατος της Κύπρου, πιθανότατα το 218/9 μ.Χ., γνωστός και από μιλιοδείκτη στους Σόλους με δίγλωσση επιγραφή. Μας είναι επίσης γνωστός και από αναφορά του Δίωνος Κάσσιου, ο οποίος γράφει ότι ο Κλαύδιος Άτταλος ήταν κυβερνήτης κάποτε της Θράκης και διώχθηκε από τη Σύγκλητο, από τον [Σεπτίμιο] Σεβήρο, όταν πολεμούσε με τον Νίγρο. Τον ξανάφερε πάλι στη Σύγκλητο ο Ταραύτας και τότε με κλήρο στάλθηκε κυβερνήτης της Κύπρου, γιατί ήλθε σε σύγκρουση με τον Κωμάζοντα.

 

Ο Κλαύδιος Άτταλος εκτελέστηκε στην Κύπρο από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αβίτο* ή Ψευδαντωνίνο ή Ηλιογάβαλο ή Ελαγάβαλο. Ήταν πολίτης της Περγάμου, ίσως Έλληνας με ρωμαϊκή υπηκοότητα.