Άτταλος ο Στασικράτους

Κύπριος ηθοποιός του 1ου μ.Χ. αι. Σε αφιερωματική στην Αφροδίτη Παφία επιγραφή, που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, αναφέρεται ο Άτταλος, γιος του Στασικράτους, ως ένας «περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν».