Βάρβαρος Barbaro προμαχώνας

Image

Προμαχώνας στη βόρεια πλευρά των βενετικών τειχών της Λευκωσίας, προς τον Τράχωνα, ένας από τους 11 προμαχώνες που περιβάλλουν την πόλη σε κυκλική διάταξη. Ο προμαχώνας αυτός πήρε το όνομά του από τον Φραγκίσκο Βάρβαρο (Francesco Barbaro), στρατιωτικό διαχειριστή στην Κύπρο, υπό την καθοδήγηση του οποίου είχαν ανεγερθεί οι οχυρώσεις της Λευκωσίας σε σχέδια του Τζούλιο Σαβορνιάνο, μεταξύ 1567 και 1570.

 

O προμαχώνας Βάρβαρος προστάτευε και την πύλη της Κερύνειας, η οποία βρίσκεται κτισμένη μεταξύ αυτού και του προμαχώνα Κουιρίνι (βλέπε και λήμμα Λευκωσία, κεφ. Λευκωσίας οχυρώσεις).