Βιομηχανία

Image

Η βιομηχανία είναι τομέας παραγωγής που αφορά τον μετασχηματισμό πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων σε καταναλωτικά αγαθά και σε αγαθά που χρησιμοποιούνται στην περαιτέρω παραγωγική διαδικασία. Η εξέλιξη της βιομηχανίας στην Κύπρο μπορεί να διαχωριστεί χρονικά σε τρεις περιόδους με βάση ειδικότερα χαρακτηριστικά που συμπίπτουν με σημαντικά ιστορικά γεγονότα:

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image