Βοκολίδα δάσος

Δασική έκταση 1.986 σκαλών γης στην επαρχία Αμμοχώστου, στα νότια της γεωγραφικής περιφέρειας Καρπασίας. Βρίσκεται μεταξύ του οικισμού της Βοκολίδας και του ακρωτηρίου Ελαίας πάνω σ' ένα υψόμετρο γύρω στα 20 μ. Με μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 370 χιλιοστόμετρα φυτρώνουν κυρίως πεύκα, αόρατοι, αγριοελιές, σχίνοι, λάδανος, και μια πλούσια άλλη θαμνώδης και ποώδης βλάστηση.

 

Από διοικητικής απόψεως το δάσος περιλαμβάνεται στην έκταση των χωριών Βοκολίδα και Άγιος Θεόδωρος.