Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβανίζω »

Ρήμα

Σημασία:

κατηγορώ, συκοφαντώ.

Ετυμολογία:

τουρκ. avan - αραβ. awān