Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αγγουρκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η αγγουριά.