Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αγκουλος, -η, -ον »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το χωράφι που δέχεται πότισμα.