Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αθθολοώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. αθθίζω (ανθίζω).

Συνώνυμα:

Αθκιώ, Αττίζω