Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αθκιολοώ »

Ρήμα

Σημασία:

1. παίρνω τον ανθό. 2. μτφ. διαλέγω τα καλύτερα.