Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ανεμοπύρωμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ασθένεια του δέρματος.