Γαλούνια

Image

Τοποθεσία παραθαλάσσια στις βόρειες ακτές της Καρπασίας, μεταξύ των χωριών Δαυλού και Επτακώμης, απέναντι από ομώνυμη νησίδα. Στην τοποθεσία Γαλούνια υπάρχουν αρχαία ερείπια που υποδηλώνουν την ύπαρξη εκεί, κατά την αρχαιότητα, κάποιου οικισμού. Με βάση αναφορά του Στράβωνος, με την οποία συμφωνεί και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, ότι η σημαντική αρχαία πόλη της Κύπρου Αφροδίσιον βρισκόταν στο σημείο όπου το νησί στενεύει κι η απόσταση μέχρι τη Σαλαμίνα είναι 70 στάδια (12.880 μέτρα), αρκετοί μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Αφροδίσιον πρέπει να βρισκόταν στη σημερινή τοποθεσία Γαλούνια (Τσεσνόλα, Αθ. Σακελλάριος, Περιστιάνης).

 

Ωστόσο, όπως σημειώνει και ο Χόκαρθ, οι αρχαιότητες που υφίστανται στην τοποθεσία Γαλούνια δεν είναι τόσο σημαντικές ούτε τέτοιας εκτάσεως ώστε να δικαιολογούν την ύπαρξη, κατά την αρχαιότητα, μεγάλης πόλης όπως το Αφροδίσιον. Η πόλη αυτή τοποθετείται από άλλους ερευνητές, σχεδόν με βεβαιότητα, δυτικότερα των Γαλουνιών, στην τοποθεσία Λιαστρικά της Ακανθούς. Στην τοποθεσία αυτή τόσο τα αρχαία κατάλοιπα όσο και οι διάφορες επιγραφές και άλλες κινητές αρχαιότητες που έχουν βρεθεί, υποδηλώνουν ύπαρξη μεγάλης πόλης.

 

Στην τοποθεσία Γαλούνια, που βρίσκεται από το 1974 κάτω από τουρκική στρατιωτική κατοχή, δεν έχουν γίνει συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές. Συνεπώς δεν έχουμε τελεσίδικα γι' αυτήν συμπεράσματα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια