Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ανεφανή (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το ξέφωτο. 2. το αγνάντεμα.