Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ανίψ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο ξάδελφος.

Συνώνυμα:

Ανιψ̌ιός (o)