Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αντζ̌ουλής, -ίνα »

Επίθετο

Σημασία:

ο χαζός.