Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αλατζ̌ά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βαμβακερό ύφασμα.