Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αμε »

Ρήμα

Σημασία:

(προστακτική) πήγαινε