Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αυλάτζ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αυλατζ̌ιά (το αυλάκι στο χωράφι για φύτευση).