Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αψε (προστ.) »

Ρήμα

Σημασία:

1. άναψε. 2. βλ. ανάφκω (ανάβω).