Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αρκολιερή (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

χώρος όπου υπάρχουν άγριες ελιές.