Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αρπαχτική (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η φωτογραφική μηχανή.