Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αρπουλώ »

Ρήμα

Σημασία:

κτυπώ.