Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ασπρόψα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

προβατίνα με άσπρο μουσούδι.