Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αποτρυώ »

Ρήμα

Σημασία:

τελειώνω τον τρύγο.