Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βούννα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η γούνα.