Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γαβρίλης (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

Γαβριήλ (κύριο όνομα)