Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βαΐλισμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η φροντίδα, η περιποίηση (συνήθως γερόντων από τα παιδιά τους)