Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βολά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η φορά.