Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βολίτζ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο δοκός.