Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βονιτζ̌ή (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. βονικόν (η γαϊδούρα).