Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γεννοφάσκια (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

πανιά για τύλιγμα νεογέννητων.