Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γρούτα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα, η μουσταλευριά. 2. φαγητό υγρής μορφής, ο χυλός.

Συνώνυμα:

Κουρκούτιν (το)