Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γλωροκοπκιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. γλωροκοπιά (το φρέσκο χόρτο).